DELA

Liten risk för nollfel på Åland

I riksnyheterna varnar bland annat Vattenfall sina abonnenter för så kallade nollfel som kan uppstå när strömmen återställs efter elavbrott.
På Åland är dock risken liten.

Vid nollfel finns risk för elektriska stötar.
Ett tecken på nollfel är att lampornas sken är mattare eller klarare än vanligt när strömmen kommit tillbaka. I så fall bör man slå av elektriciteten med huvudströmbrytaren och kontakta elleverantören. Det går också att mäta spänningen i uttagen med relativt billiga mätinstrument.
På Åland är emellertid risken för nollfel jämförelsevis låg. Felen uppstår framför allt i de äldre och längre ledningar som finns på fastlandet och i Sverige.
– Här på Åland övervakas dessutom detta väldigt noggrannt. Skulle det uppstå sådana fel så upptäcks det lätt, förklarar Stig Nordberg, elinspektör vid landskapsregeringen.

AXEL KRONHOLM
redaktion@nyan.ax