DELA

Lite alger i vattnet

Mängden blågrönalger minskar fortfarande till havs, vilket är typiskt för andra halvan av augusti. Ytvattenskiktet har blandats av de nordostliga och ostliga vindarna på öppna havet och algmängden har därför förblivit liten. Förra veckoslutet förekom det dock ställvis rätt rikligt med blågrönalger i kustområdena och i skyddade innervikar i Finska viken samt i Skärgårdshavet.
Blågrönalgläget är bättre än i allmänhet den här tiden av året. Algsituationen är ungefär den samma som förra veckan. Bland de 277 kontrollplatserna i insjöarna observerades blågrönalger i 50 sjöar. Rikligt med blågrönalger observerades i 11 sjöar.
Detta meddelar Finlands miljöcentral. (ao)