DELA

Lissabon träder i kraft utan åländskt samtycke

Snart kan samtliga medlemsstater ha godkänt Lissabonfördraget. Vid klartecken från det sista landet kommer fördraget att träda i kraft utan att Åland gett sitt samtycke – men inte utan komplikationer för Finland.
– Förhandlingar blir nödvändiga, säger lagtingsdirektör Susanne Eriksson.
Det är oklart vad som kommer att hända om Åland inte godkänner Lissabonfördraget, understryker Susanne Eriksson.
– Det finns ingen mekanism i fördraget att hantera en sådan situation.
I anslutningsavtalet från 1995 fanns en så kallad opt in-klausul med. I den stod att Åland inte ska omfattas av fördrag om inte Finland meddelar att de, enligt vissa villkor, ska gälla också på Åland. Men den lösningen finns inte med i Lissabonfördraget. Det betyder att Finlands ratificering, ur EU:s synvinkel, även gäller Åland.

Ett steg närmare
I morgon kan det irländska folket rösta ja till Lissabonfördraget. Om det sedan träder i kraft utan att Åland gett sitt samtycke kan Finland få problem då landets internationella åtaganden kommer att stå i konflikt med nationell rätt.
– Finland har en skyldighet att implementera nya lagstiftningsområden. Om Åland inte implementerar kan kommissionen dra Finland inför EG-domstolen.
Ur konstitutionell synvinkel är hela situationen intressant, tycker Eriksson.
– Det här är en unik situation i EU.

Förhandlingar
Men det oklara rättsläget är ohållbart på lång sikt, säger Eriksson.
– Jag har svårt att förstå hur vi i det långa loppet kan leva med det. Troligen kommer det att resultera i någon sorts förhandlingar om hur situationen ska lösas, i första hand mellan riket och Åland och i andra hand mellan Finland och de andra medlemsländerna.

Ingen tidtabell
Vid ett eventuellt framtida åländskt nej till Lissabon handlar det ändå inte om ett totalt utanförskap. Troligen kommer Åland att omfattas av fördraget till de delar självstyrelsen inte har egen lagstiftningsbehörighet. Däremot överförs inte ytterligare åländsk lagstiftningsmakt till EU.
– Vi står delvis utanför Lissabon.
Lagtinget har ingen fastställd tidtabell för omröstningen. Fördraget ligger sedan i våras i lagutskottet som väntar på ett utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden. För ett åländskt samtycke krävs att 20 av 30 ledamöter röstar ja.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax