DELA

Link Star landade långtidskontrakt

Godby Shippings vd Dan Mikkola är försiktigt optimistisk till att fraktbranschen nu går mot ljusare tider efter fem hårda år. Rederiet har nämligen skrivit ett långtidskontrakt med en kund för sitt fartyg Link Star.
– Hon kommer att påbörja ett längre kontrakt med en kund nu i mars.
Vem kunden är vill Dan Mikkola ännu inte avslöja.
– Informationen kommer ut på onsdag, på kundens begäran. Men det kan jag säga är att kontraktet löper från mars till årets slut, med option för 2015.
Redan nu är Link Star ute till havs. Tidigt på måndagsmorgonen befann hon sig ute i Nordhavet väster om Danmark.
– Hon är på väg till Spanien. Nu gör hon två resor som inte har med kontraktet att göra. Men vi är mera benägna att ta de här två resorna när vi har kontraktet på gång, så därför har vi börjat sätta i gång och bemanna henne nu.
Link Stars senaste långa avtal gick ut i januari 2009.
– De senaste fem åren har hon legat upplagd sammanlagt kanske fyra år och kört i ett år utspritt i korta och halvlånga perioder.


Lite mer aktivitet
De senaste fem åren har varit tuffa för fraktbranschen. Som Nya Åland tidigare har rapporterat har skogsindustrins nedgång varit en starkt bidragande orsak till att transporterna har minskat för bland annat Godby Shipping.
– Perioden mellan 2009 och 2013 var riktigt svag, med dålig efterfrågan och pressade rater. Jag har jobbat heltid i branschen sedan 1990 och kan konstatera att normalläget mellan 1990 och 2008 var att alla fartyg var sysselsatta hela tiden. När ett kontrakt avslutades körde man direkt på nästa. Nu har många fartyg varit upplagda mellan kontrakten.
Att Link Star nu har landat ett längre kontrakt gör att Dan Mikkola vågar vara försiktigt optimistisk till framtiden i branschen.
– Under fem år har man några gånger trott att nu händer det något och sedan har det inte gjort det. Så jag är lite försiktig, men det känns som att vi har lite mer föfrågningar och lite mer aktivitet. Det känns bra, för det är jättetrist att ha fartygen upplagda.

Minna Wallén

minna.wallen@nyan.ax