DELA

Linfärjorna spräckte landskapsregeringen

De liberala ministrarna körde i går över trafikminister Veronica Thörnroos (C) sparpaket för linfärjorna. Finansminister Mats Perämaa (Lib) lade oväntat ett motförslag.
– Jag säger inte ännu att jag ställer min plats till förfogande men visst är det ett allvarligt läge, säger Thörnroos.
Trafikminister Veronica Thörnroos gick till gårdagens plenum i landskapsregeringen med följande förslag: matpauser ska införas på Töftöfärjan under helgerna, nattrafik enligt beställning införs på Simskälalinjen, annat tonnage används på Töftölinjen (den större färjan körs endast under trafiktoppar) samt tidsbestämd nattrafik på Seglingelinjen. Embarsundslinjen skulle däremot inte röras.
Förslaget har hon och trafikavdelningen tagit fram under de senaste månaderna och skulle, enligt Thörnroos själv, spara 100.000 euro mer än det omdebatterade sparpaket som togs i somras. Men, konstaterar Veronica Thörnroos:
– Mitt förslag gick inte igenom.


Omröstning
Finansminister Mats Perämaa (Lib) lade nämligen ett motförslag. Det skiljer sig från Thörnroos sparpaket på två punkter. Matpauser införs på Töftölinjen alla dagar i veckan. Dessutom ska trafikavdelningen återkomma med inbesparingsförslag även för Embarsundslinjen efter att turlistorna för de frigående färjorna är spikade.
Jan-Erik Mattsson (C) och vicelantrådet Britt Lundberg (C) röstade för Thörnroos förslag. Social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) slöt upp bakom Mats Perämaa. Det gjorde också lantrådet Viveka Eriksson (Lib) som fällde den avgörande rösten. Kansliminister Roger Eriksson (Lib) var inte med under mötet.
– Visst är det här ett misstroende mot mig som trafikansvarig. Man är tydligen inte nöjd med det arbete jag gjort, säger Veronica Thörnroos.


Marginell inbesparing
Hon vill inte närmare kommentera de argument som fördes fram under diskussionen. Att Veronica Thörnroos själv är emot dagliga matpauser på Töftöfärjan beror på att inbesparingen som görs är marginell. Det förklarar hon med att dagmannen servar två färjor.
Embarsundslinjen borde också lämnas orörd, menar hon. Det är svårt att länka ihop en framtida turlista med övriga linjer.
– Man sparar bunkerkostnader med det försvårar livet för invånarna.
Nu måste trafikavdelningen se över hur sparpaketet ska genomföras.
– Konsekvenserna av det här kan jag inte sia om i dagsläget.


Allvarligt läge
Veronica Thörnroos vill inte inte tala om en regeringskris.
– Men det är klart att det här är allvarligt.
Centergruppen kommer att träffas efter jul för att diskutera situationen.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax