DELA

Lindqvist prisad av Östersjöfonden

Östersjöfonden kundgjorde i Helsingfors i dag årets pristagare. En av dem är Henrik Lindqvist, vd för Ålands vindenergiandelslag.
Östersjöfonden har i år valt att belöna miljöinsatser i Finland, Litauen och på Åland. Den totala prissumman är 23.000 euro och pristagarna tillkännagavs av Östersjöfondens delegationsordförande, tillika Ålands landshövding, Peter Lindbäck, i samband med fondens miljödebatt på Riksdagens infocentrum i Helsingfors.
Pristudelningen sker 8 maj på Alandica i Mariehamn. Motiveringarna till pristagarna lyder:

Direktör Jaakko Henttonen, Helsingfors, Finland belönas med 10.000 euro för sin aktiva roll i förverkligandet av flera storskaliga reningsverksprojekt som, tillsammans med utländska partners, genomförts i St. Petersburgområdet. Projekten, som bl.a. handlat om att minska avloppsvattenvolymerna, har bidragit till minskade utsläpp av kväve och fosfor och därigenom till en minskad belastning på Östersjöns vattenmiljö.
Han har genom sin kunskap, energi och erfarenhet bidragit till att projekten, trots den ekonomiska krisen i världen, har genomförts med lyckat resultat. Tack vare Henttonens mångsidighet och goda kontakter till finansieringsinstitut har snabba beslut kunnat fattas och därför har betydande tidsvinster uppnåtts. Direktör Henttonen har i sitt miljöengagemang visat stor förståelse för viktiga framtidsfrågor gällande Östersjön.

Professor Jurgis Staniskis, Kaunas, Litauen belönas med 10.000 euro för sitt omfattande arbete att genomföra miljöskyddsprojekt, främst inom industrin, vilka lett till betydande vatten- och energibesparingar såväl som minskade utsläpp av tungmetaller och andra föroreningar. I sin forskning om vattenföroreningar har Staniskis systematiskt kunnat integrera synpunkter från vetenskap, ingenjörskonst och förvaltning för att förutsäga resultat och föreslå sunda ekonomiska lösningar. Han har därigenom, på ett övertygande sätt, kunnat visa att mer uppmärksamhet och ansträngning bör ägnas åt förebyggande åtgärder framom tekniska behandlingsmetoder. Professor Staniskis har medverkat till reformer av utbildningen vilka gett studenterna möjlighet att interagera med företag för att identifiera områden för miljöförbättringar.

VD Henrik Lindqvist, Lemland, Åland belönas med 3.000 euro för sina insatser att planera och genomföra arbetet med utbyggnaden av den åländska vindkraften. Han har genom entusiasm och kunskap övertygat både beslutsfattare, företagare och privatpersoner om vindkraftens fördelar för en hållbar utveckling. Lindqvist har, med engagemang utöver det vanliga, lyckats placera Åland i topp gällande vindkraftanvändning.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax