DELA

Lindqvist överklagar inte laptop-dom

Fredrik Lindqvist, kommunfullmäktigeledamot i Lemland, överklagar inte Ålands förvaltningsdomstols beslut i tvisten om datoranvändningen under fullmäktigemötet.
Nya Åland skrev i går om att förvaltningsdomstolen förkastade Lindqvist besvär angående det möte där ordförande Kristian Öberg förbjöd Lindqvist att använda bärbar dator.
– Det finns ingen orsak att föra det vidare, men det är intressant att se förvaltningens tolkning av vilka redskap som är tillåtna i en sessionssal år 2011, säger Lindqvist till Nya Åland.
Han tolkar det som att domstolen anser att elektronisk utrustning inte hör dit, trots att det numera är vanligt att elektronisk utrustning används vid möten, även i lagtinget. (ns)