DELA

Lindholm (MSÅ) tvekar om kandidatur i riksdagsvalet

Moderat Samling har fortfarande med en handfull tänkbara kandidater som kan representera pariet i riksdagsvalet
En av dem är Gun-Mari Lindholm.
På fredagkväll diskuterar Moderat Samlings partiledning vem som ska representera partiet i vårens riksdagsval. Med två dagar kvar sitter partiledningen fortfarande och jobbar med en handfull kandidater.
– Vi är mitt inne i processen och jag vill inte peka ut någon eller några kandidater. Jag vill att partiet ska få jobba fram en kandidat i lugn och ro, säger partiledaren Johan Ehn som lovar presentera en kandidat före årsskiftet.
Enligt Nya Ålands källor är en av de tilltänkta kandidaterna är Gun-Mari Lindholm.
Kommer du att ställa upp om partiledningen nominerar dig?
– För min egen del har jag sagt att det vore bra om vi hade en kvinnlig kandidat som skulle föra fram vår politik. Man har ringat in vissa personer och där har jag varit nämnd. Men jag har varken svarat bu eller bä på den frågan. För min egen del är det viktigt att helheten på den här listan blir bra.
Du får ursäkta mig om jag är tjatig, men är du intresserad?
– Jag tycker om nya utmaningar men det här är inget som jag i det här skedet har ägnat så mycket uppmärksamhet åt. Jag tar ställning först när det kniper.
Enligt Ehn skulle Lindholm vara en bra kandidat för paritet.
– Gun-Mari skulle vara en mycket bra kandidat om hon är intresserad av att ställa upp, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström