DELA

Lindholm fortsätter som Ob-ordförande

Vid Obunden samling höstmöte på lördag kväll omvaldes sittande partiordförande Gun-Mari Lindholm. Hon fick enhälligt stöd av medlemmarna.
John Hilander valdes till viceordförande och Christian Ekström blir andre vice ordförande. Den nya styrelsen och presidiet börjar sin mandatperiod den 1 januari.
Mötet klubbande även verksamhetsplanen och budgeten för år 2011.
Obunden Samling har även utsett sin första hedersmedlem, Bengt Häger. (ak)