DELA

Linden uthyrd till Kasnäsföretag

Skärgårdsäventyr Kasnäs Sailing Ab har hyrt Linden för åren 2007-2009 genom ett så kallat bareboat charteravtal med dess nuvarande ägare, Kaj Engblom och Bror Husell.
De senaste åren har det gått ekonomiskt dåligt för Linden, varför det var nödvändigt att hitta en annan finansiär.
– Utåt sett förändras ingenting för ålänningarna. Linden kommer att finnas ungefär lika mycket som vanligt i sin hemmahamn i sjöfartskvarteret, säger vd Johan Stenbäck.
Rederiet Skärgårdsäventyr – Kasnäs Sailing Ab har från tidigare galeasen Inga som främst trafikerar på Skärgårdshavet, med Kasnäs som hemmahamn. Johan Stenbäck har femton års erfarenhet i segelfartygsbranschen, och han menar att organisationen blir mer lönsam med två fartyg som kan ta passagerare.
– Vi får en mer effektiv organisation med två fartyg, både försäljning och driftssidan har nytta av att vi har två fartyg i trafik.

Mariehamn är hemma
Linden kommer liksom tidigare år att segla på hela Östersjön med Mariehamn fortsättningsvis som hemmahamn, men hon kommer mer än tidigare att röra sig på Skärgårdshavet, i Kasnäs, Nagu och Åbo som är företagets huvudsakliga marknadsområden.
Till befälhavare har utsetts Pasi Hietanen som tidigare bland annat har fungerat som befälhavare på Linden i 6 år.
– Vi kommer försöka ha samma besättning som tidigare, säger Johan Stenbäck som själv vikarierat som skeppare på Linden 1997 och 1998.
Linden är Finlands största passagerarsegelfartyg. Ombord finns plats för 65 passagerare på dagsturer och ca. 30 på seglatser med övernattning. Fartyget har en besättning på 6-10 man.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax