DELA

Lindén och Rask försonades

Striden mellan ÅHS-direktören Peter Rask och läkaren Mogens Lindén fick sin lösning i dag då båda undertecknade en överenskommelse om att frågan om en eventuell ärekränkning lämnas en gång för alla.
Avtalet ska nu lämnas till landskapsåklagaren som grund för att anmälan läggs ner. I avtalet konstateras att en utdragen rättslig process inte gagnar någondera parten och i synnerhet inte ÅHS.
Peter Rask beklagar sitt ordval i tidningsartiklarna och ber Lindén om ursäkt.
Läs mera i Nya Åland i morgon.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax