DELA

Lindbäck väntar på en förklaring

Landshövding Peter Lindbäck, medlem i Ömsens förvaltningsråd sedan många år tillbaka, är inte nöjd med styrelsens och vd:s hantering av bland annat hembudsfrågan gällande aktieförsäljningen i Chipshuset.
Hans åsikt är att ärendet borde ha tagits upp också i förvaltningsrådet, om inte annat så för att få en förklaring till varför Ömsen avstod från sin rätt att lösa in de aktier i Chipshuset som förvaltningsrådets ordförande Sture Carlson köpte.
Peter Lindbäck tar också upp styrelsens färska beslut att överlåta Ömsens aktier i Ålandsbanken och Viking Line till fem helägda riskkapitalbolag – en manöver som gjorts bland annat för att stärka Ömsens röstpotential på den annalkande ÅAB-stämman.
– Beslutet inkluderar uppenbarligen rekrytering av personal, alltså extra kostnader, och dessutom för den med sig en skatteutgift för Ömsen på 2-3 miljoner euro. Det handlar om en stor verksamhetsförändring inom Ömsen, säger han.

Vill ha förklaring
Han finner det frustrerande att som förvaltningsrådsmedlem få läsa om så pass stora förändringar i tidningarna.
– Jag ser fram emot en förklaring på det möte som ska hållas i maj inför Ömsens stämma, säger han.

Annika Orre