DELA

Lindbäck välkomnar Maxinge-utredning

Michael Lindbäck, teknisk chef i Jomala, välkomnar den oberoende utredning som sju ledamöter i fullmäktige efterlyser om hanteringen av bygglovsärendet för Maxinge köpcentrum och som Nya Åland berättade om i torsdags.
– Byggnadsinspektör Billy Eriksson och jag är trygga i vår sak, säger han.
Han påpekar att det finns ett relativt färskt domslut i ett ärende som rör grannfastigheten till Minimax tomt där Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att åtgärder som avviker från fastställd detaljplan kräver tillstånd i form av byggnadslov.
Fullmäktige beslöt enhälligt att utreda ett eventuellt samarbete med stadens byggnadsinspektion.
– Det har jag ingen kommentar till i dagsläget, säger Lindbäck. (ao)