DELA

Lindbäck ställer inte upp i valet

Landshövding Peter Lindbäck kommer inte att kandidera i riksdagsvalet i april. Lindbäck har ombetts ställa upp bland annat av liberalerna.
– Min uppfattning är att jag i det här skedet av Ålands självstyrelsepolitiska utveckling gör större nytta som landshövding än som riksdagsledamot, säger Lindbäck.
– De självstyrelselagsrevisoner och reformer som är på gång kommer under de närmaste fyra åren att manglas på regeringsnivå och inte i Finlands riksdag, de når riksdagen först följande mandatperiod från 2015.
Du är utnämnd som landshövding till våren 2015, är partierna efter det välkomna att upprepa sin fråga om kandidatur?
– Absolut. (tt-s)