DELA

Linda leder nya naturskolan

Nästa höst startar Natur och miljös nya naturskola på Åland.
Läraren Linda Uotila har redan nu inlett arbetet med att bygga upp skolan som satsa helt och hållet på utomhusundervisning.
Linda Uotila från Mariehamn är anställd av riksförbundet Natur och miljö som har drivit naturskolor på fastlandet sedan mitten av 1980-talet. I dag finns det naturskolor i Österbotten och i Västra Nyland. Naturskolor har funnits ännu längre i Sverige, Norge och övriga Norden.
Nu får Åland sin egen skola. Konceptet bygger på undervisning utomhus inom skolans ordinarie läroplan. Också daghem är en målgrupp.
– Det här är en service för skolor och daghem. Naturskolan har gjort succé på fastlandet, det kan vi skryta med, säger Linda Uotila som har sitt kontor på Norragatan i samma lokal som Ålands natur och miljö och Agenda 21-kontoret.
Det pågående läsåret ägnas åt att bygga upp verksamheten som startar på riktigt nästa höst. Arbetsplan, budget, kontakt med markägare, skolor, daghem, pilotgrupper under våren – förberedelserna är omfattande för att anpassa formen specifikt för åländska förhållanden.
– Enligt planen blir det cirka 80 uteundervisningsdagar per läsår när skolan kommer i gång. Det är vad en ensam lärare mäktar med, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre