DELA

Lilla holmen prioriteras

Lilla holmen prioriteras på bekostnad av gatuunderhåll och parkskötsel.
Det beslutet fattade stadens infrastrukturnämnd på mötet i tisdags.
Enligt det ursprungliga budgetförslag som debattterades förra månaden skulle bara en kull påfåglar behållas på Lilla holmen och den övriga djurskötseln upphöra i stadens regi och personalen flyttas över till övrig parkskötsel, allt för att spara pengar.
Men en kampanj för att rädda Lilla holmens andra djur startade och nu har de som engagerade sig i kampen skäl att känna sig nöjda. Nämndens slutliga beslut blev alltså att Lilla holmens budget förblir på samma nivå som tidigare och i det här skedet fortfarande i stadens regi.
Nämnden konstaterar att beslutet leder till minskade resurser på andra områden. Två djurskötare/friluftsområdes arbetar flyttas tillbaka till Lilla holmen från skötsel av parker och andra grönområden och kostnader för att hyra byggnader och foder åt djuren kommer till. Hyran leder till att fastighetsavdelningens överskott minskar.
Läs mer i morgondagens Nya Åland!

Annika Orre