DELA

Liberalt åtgärdspaket för att lyfta Åland

Ja till hemspråksundervisning på nätet.
Nej till näringsrättsansökan.
Så brett är spannet i oppositionspartiet Liberalernas färska åtgärdsprogram för landskapet.
Programmet ska med relativt små ekonomiska insatser ge tillväxt, utbildning, företagande och framtidstron i landskapet ett lyft
Näringsrätten vill Liberalerna förenkla rejält. Näringsrättsansökan som företag utanför Åland måste göra om de vill etablera sig här vill partiet ersätta med en näringsanmälan. Företagen ska kunna bevisa att de driver sin verksamhet på svenska på Åland. Kravet på att två tredjedelar av styrelsen har hembygdsrätt vill partiet också stryka.
Huvudsaken är att de genererar pengar till landskapet, säger Tony Asumaa.
Hemspråksundervisning – att inflyttade barn och ungdomar undervisas i sitt modersmål parallellt med svenskaundervisningen – kan bli ett hett ämne, tror Katrin Sjögren. På Åland talas så många språk att det vore för dyrt att anlita lärare på plats för alla. Liberalernas lösning är nätbaserad hemspråksundervisning där lärare och elever möts via datorer eller läsplattor.
Inflyttade familjers barn som inte lär sig sitt eget modersmål ordentligt kommer också att ha svårt att lära sig svenska, säger Katrin Sjögren.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom