DELA

Liberalerna vill ha nystart för Mise

Nya tag med krav på lägre avgifter, regional anpassning och kanske ett helt nytt namn för att få acceptans.
Det är liberalernas åsikt om Mise. Kraven har mjuknat något sedan fjolårets hot om nedläggning.
Det var i mars i fjol som liberalerna, med partiordföranden och lantrådet Viveka Eriksson i spetsen, föreslog att kommunalförbundet Ålands miljöservice Mise skulle monteras ner. Nedläggningen skulle påbörjas redan vid årsskiftet 2009-2010.
– Mise kommer aldrig att få acceptans bland invånarna. Det är dags att bygga upp någonting nytt där man hörsammar invånarnas verkliga behov och skapar ett renhållningssystem som upplevs som logiskt och praktiskt, och även är kostnadsmässigt väl förankrat och begripligt, skrev Viveka Eriksson då i ett pressmeddelande.
Utspelet väckte både förundran och beundran bland ålänningarna.

Kravlista
Någon konkret nedläggning av Mise är inte dock inte på gång i dagsläget, men mycket kommer att avgöras på kommunförbundets vårstämma.
Under hösten har nämligen många av medlemskommunerna endera valt att gå ur Mise, men kan tänka sig gå med igen om vissa krav uppfylls, eller ställt krav och hotat att gå ur Mise om inte kraven uppfylls. Tidsfristen har satts till vårstämman.
Medlemskommunernas kravlista på Mise stämmer till flera punkter överens med den kravlista som liberalerna diskuterat inom partiet, bland annat på en speciell ”Mise-chatt” på internet, och därtill skickat ut till alla partimedlemmar.
Kravlistan delades ut till medias representanter i går, när Liberalerna på Åland kallade till pressinformation.

Måste accepteras
– Utgångspunkten är den samma som i mars, det måste till en nystart, en nyordning som kan accepteras av medborgarna, säger Viveka Eriksson, som berättar man arbetat aktivt med frågan under hela året, dels inom alla nivåer i det egna partiet men även med andra partier och genom nära kontakt med Mise, där Jan Lindgrén (Lib) är styrelseordförande.
Förutom partiordförande är även viceordförande Mats Perämaa, andre viceordförande Katrin Sjögren och partisekreterare Christina Johansson-Gammals på plats.

Ser framåt
– Initiativet om att samordna avfallshanteringen kom ju från början från gräsrotsnivå, från kommunerna, men sedan har vi ju sett att resultatet Mise blev bara pannkaka, säger Katrin Sjögren.
Alla tre i presidiet talar sig dock varma för vikten av samarbete på området även i fortsättningen, och hur det nu gäller att sluta titta bakåt på alla misstag och i stället ta nya tag för framtiden.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax