DELA

Liberalerna ”vidtar åtgärder” efter landskapets andelsmiss

Liberalerna upprörs över att landskapsregeringen inte följde lagen när man beslutade om landskapsandelarnas justering och tänker nu ”vidta åtgärder för att LR:s misstag rättas till”, som det sägs i ett pressmeddelande.
– Vi har vissa parlamentariska verktyg att använda i lagtinget, säger lagtingsledamot Mats Perämaa.
I ett pressmeddelande uppmanar den liberala lagtingsgruppen landskapsregeringen att följa lagen. De skriver att landskapet under mandatperioden har vidtagit en rad åtgärder som undergrävt kommunernas ekonomi och som har lett till kommunala underskott, höjd skatt och införandet av fastighetsskatt.
– Nu har dessutom landskapsregeringen valt att inte följa den lag som stadgar att landskapsandelarnas basbelopp ska justeras vart fjärde år, skriver de.
Det som liberalerna hänvisar till är den upptäckt gällande justeringen av landskapsandelarna som Ålands kommunförbund gjort och som Nya Åland rapporterade om i går. Det handlar om att landskapsandelarna ska justeras dels på årsbasis, dels vart fjärde år.
Under 2012 sammanställde Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, en rapport om kostnadsfördelningens utveckling mellan 2008 och 2011 som skulle tas i beaktande när man beslutade om årets justering.


Väcker spörsmål
Men landskapsregeringen tog aldrig rapporten i beaktande och beslutet blev att andelarna inte justeras alls i år, vilket ledde till upprörda känslor hos kommunerna. Enligt kommunförbundets direktör, Erik Brunström, har misstaget lett till att de åländska kommunerna har gått miste om upp till tre miljoner euro.
Nu reagerar alltså också oppositionspartiet Liberalerna på landskapsregeringens miss.
– Lagtinget kommer att väcka ett spörsmål där vi ställer de frågor vi har till landskapsregeringen. Frågor som kan komma upp är så klart hur det kan bli så här att landskapsregeringen, som rätt nyligen skrivit ett samrådsavtal med kommunförbundet och gett sken av att man vill samarbeta, sedan gör en sådan här miss, säger Mats Perämaa.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén