DELA

Liberalerna har flest kandidater

245 kandidater tävlar om 30 platser i lagtingsvalet – för fyra år sedan var antalet 247.
Liberalerna ställer upp flest eller 62 personer. Den jämnaste könsbalansen har socialdemokraterna.
I går senast klockan 16 skulle kandidatlistorna inför lagtingsvalet var inlämnade till centralvalnämnden.
Samtliga kandidater som ställer upp finns listade här nedan.
En titt i listorna visar inga stora överraskningsnamn förutom dem som redan nämnts i förhandsspekulationer och -artiklar. Antalet kandidater är nästan det samma som för för år sedan eller två färre.
De partier som procentuellt sett ökat sitt kandidatantal mest är Ålands framtid som ställde upp 14 kandidater 2003 mot 21 kandidater i år och centern som ställde upp 35 kandidater 2003 mot 48 i år.
Liberalerna ställer upp flest kandidater, 62 personer, och det är lika många som i valet för fyra år sedan. Av dem är 25 kvinnor.


Mest s-kvinnor
Socialdemokraterna ställer upp näst flest kandidater eller 51 personer, det är en minskning med 11 personer jämfört med valet för fyra år sedan. Socialdemokraterna har den jämnaste könsfördelningen – nästan fifty-fifty eller 25 kvinnor och 26 män.
Av centerns 48 kandidater är en fjärdedel eller 12 kvinnor.
De obundna går till val med 38 kandidater, cirka en tredjedel eller tolv av dem är kvinnor.
De frisinnade har 23 kandidater, något färre än 2003, och en tredjedel eller åtta är kvinnor.
Ålands framtid har 21 kandidater och är det parti som har den mest skeva könsbalansen, endast fyra kandidater eller en femtedel är kvinnor.
Den nya hut-gruppen, som talar för hållbar utveckling har två kandidater – en kvinna och en man.


Regionalt
Liberalerna, socialdemokraterna och Ålands framtid har relativt jämna listor vad gäller fördelningen mellan stad och landsbygd.
De obundna har klart flest kandidater på landsbygden liksom centern som har tolv kandidater i Mariehamn.
Frisinnad samverkan däremot har flest kandidater i Mariehamn. (hf)CENTERN
Camilla Andersson, Geta
Jan-Erik Berglund, Mariehamn
Rita Berglund, Sund
Dennis Björk, Mariehamn
Ingvar Björling, Geta
Tom Blomberg, Mariehamn
Bjarne Blomster, Mariehamn
Gun Carlson, Hammarland
Torbjörn Eliasson, Saltvik
Anders Englund, Vårdö
Mikael Erickson, Mariehamn
Kaj Eriksson, Finström
Fredrik Erlandsson, Mariehamn
Tony Fats, Hammarland
Marianne Grönholm, Jomala
Ulf Gustafsson, Jomala
Kristian Hendersson, Hammarland
Böge Holmberg, Mariehamn
David Holmberg, Mariehamn
Monica Häggblom, Eckerö
Roger Höglund, Finström
Leif Stefan Isaksson, Finström
Anders Jansson, Geta
Annsofi Joelsson, Lumparland
Ulf Johansson, Finström
Loffe Johns, Finström
Runar Karlsson, Saltvik
Sören Karlsson, Finström
Gunvi Larsson, Finström
Patrik Larsson, Saltvik
Henry Lindström, Saltvik
Britt Lundberg, Mariehamn
Magnus Lundberg, Mariehamn
Jan-Erik Mattsson, Eckerö
Stig Mattsson, Hammarland
Roger Nordlund, Mariehamn
Fredrik Pastoor, Finström
Jan Salmén, Saltvik
Gunilla Schåman, Kumlinge
Roger Slotte, Jomala
Göran Stenroos, Sottunga
Ethel Sundblom, Föglö
Mikael Söderholm, Saltvik
Tor-Erik Söderlund, Lemland
Kenth Söderström, Lemland
Veronica Thörnroos, Brändö
Ann-Lis Wickström, Mariehamn
Brage Wilhelms, LumparlandLIBERALERNA

Sune Alén, Mariehamn
Tony Asumaa, Lemland
Kaj Backas, Jomala
Ulla-Britt Dahl, Sund
Raija-Liisa Eklöw, Lumparland
Roger Eriksson, Mariehamn
Roger Eriksson, Jomala
Sirpa Eriksson, Jomala
Sune Eriksson, Lemland
Viveka Eriksson, Finström
Olof Erland, Finström
Niklas Fabritius, Saltvik
Inga-Britt Fagerholm, Mariehamn
Silvana Fagerholm-Sjöblom, Saltvik
Siv Fogelström, Mariehamn
Bror Gammals, Mariehamn
Birgitta Gustafsson, Lemland
Fredrik Gustafsson, Mariehamn
Benn Haidari, Mariehamn
Helena Henriksen, Sund
Kurt Holmberg, Brändö
Gun Holmström, Lemland
Petra Jalava, Finström
Anna Janson, Mariehamn
Gunnar Jansson, Mariehamn
Håkan Jansson, Hammarland
Benita Johans, Lemland
Hans Karlsson, Mariehamn
Ralf Karlsson, Sund
Gard Larpes, Sund
Kyni Larpes-Nordas, Mariehamn
Jan Liljehage, Jomala
Jan Lindgrén, Saltvik
Stig Lindholm, Mariehamn
Leena Lindqvist, Saltvik
Margaret Lundberg, Brändö
Kjell Mattsson, Mariehamn
Tuula Mattsson, Mariehamn
Åke Mattsson, Finström
Mats Perämaa, Kumlinge
Inga-Lill Pettersson-Hemming, Mariehamn
Saija Petäja, Jomala
Inga-Lill Rögård, Finström
Tommy Sjöblom, Saltvik
Pamela Sjödahl, Mariehamn
Katrin Sjögren, Mariehamn
Folke Sjölund, Mariehamn
Leo Sjöstrand, Mariehamn
Janne Smeds, Mariehamn
Nina Smeds, Brändö
Pekka Sonck, Mariehamn
Mikael Stjärnfelt, Eckerö
Nils Olof Sundblom, Geta
Torsten Sundblom, Föglö
Christel Sundman-Danielsson, Mariehamn
Reino Söderholm, Mariehamn
Torgny Söderholm, Mariehamn
Dick Tapio, Lemland
Hannele Vaitilo, Mariehamn
Ulf-Peter Westmark, Mariehamn
Eva-Maria Widberg, Jomala
Carl-Johan Wikström, Mariehamn


SOCIALDEMOKRATERNA
Carina Aaltonen, Jomala
Hillevi Ahlbeck, Mariehamn
Peter Andersson, Mariehamn
Ulla Andersson, Mariehamn
Per-Åke Aspbäck, Mariehamn
Christian Beijar, Mariehamn
Gudrun Brändström, Eckerö
Martin Bång, Hammarland
Sturel Fjäder, Saltvik
Bill Flöjt, Jomala
Inger Flöjt, Jomala
Karl-Johan Fogelström, Mariehamn
Mats Granesäter, Mariehamn
Kaj Grundström, Mariehamn
Camilla Gunell, Mariehamn
Siv Hallbäck, Mariehamn
Mia Hanström, Kumlinge
Christina Henriksson, Mariehamn
Igge Holmberg, Mariehamn
Leif Höglund, Jomala
Carl Isaksson, Hammarland
Gudrun Jansson, Lemland
Monica Jansson, Jomala
Christina Johansson, Mariehamn
Peter Karlsson, Finström
Bita Khani, Mariehamn
Kari Kärki, Eckerö
Henrik Lagerberg, Hammarland
Kai Lybeck, Mariehamn
Henrik Löthman, Mariehamn
Lasse Markkula, Mariehamn
Jan Mattsson, Hammarland
Sigrid Mattsson, Hammarland
Martin Nilsson, Sund
Rita Nordberg, Jomala
Kjell Nyberg, Jomala
Julia Olofsson, Mariehamn
Eva Ringwall, Mariehamn
Maj-Gun Sjöberg, Sund
Kjell Sjöblom, Mariehamn
Annika Sjölund, Mariehamn
Stefan Snellman, Mariehamn
Anders Stenmark, Kumlinge
Barbro Sundback, Mariehamn
Lennart Sundblom, Föglö
Sanna Söderlund, Eckerö
Milla Trofors, Mariehamn
Anna Vesa, Vårdö
Göte Winé, Sund
Inga-Britt Wirta, Mariehamn
Sophia Ålund, Jomala

DE OBUNDNA
Gerry Allgode, Finström
Kalle Alm, Jomala
Ann Carlsson, Sund
Christian Ekström, Saltvik
Pär Eriksson, Mariehamn
Jörgen Erlund, Finström
Carl-Gustav Flink, Mariehamn
Gunnar Helén, Jomala
Henrietta Hellström, Eckerö
Viktoria Henriksson, Lemland
Mikael Hietanen, Jomala
John Hilander, Eckerö
Anders Holmberg, Mariehamn
Patrik Häggblom, Mariehamn
Ted Häggblom, Mariehamn
Glenn Högback, Saltvik
Donny Isaksson, Mariehamn
Gunnie Jansson, Saltvik
Runa Lisa Jansson, Saltvik
Fredrik Karlström, Jomala
Tor Kudinoff, Finström
Siw Kyrkslätt-Henriksson, Jomala
Guy Linde, Saltvik
Bengt-Olof Lindgren, Lumparland
Gun-Mari Lindholm, Lemland
Mika Nordberg, Jomala
Carita Nylund, Lemland
Merja Renvall, Sottunga
Conny Roos, Jomala
Birgitta Sirén, Jomala
Thord Sjöblom, Hammarland
Jack Sjölund, Lumparland
Mathias Snällström, Mariehamn
Yvonne Sundbom-Korpi, Lemland
Danne Sundman, Lemland
Mette Sundman, Mariehamn
Christian Sveholm, Finström
Lennart Tötterman, Mariehamn
FRISINNAD SAMVERKAN
Anneli Ahlgren, Mariehamn
Johan Ehn, Mariehamn
Carl-Åke Carlson, Sund
Eva Dahlén, Lemland
Viktor Dahlén, Mariehamn
Susanne Fagerström, Lemland
Susanne Guildford, Mariehamn
Catharina Henriksson, Jomala
Lillan Holmberg, Mariehamn
Fredrik Häggblom, Mariehamn
Lennart Isaksson, Mariehamn
Dennis Jansson, Jomala
Roger Jansson, Mariehamn
Johan Karlsson, Mariehamn
Robert Liewendahl. Mariehamn
Nina Lindfors, Mariehamn
Fredrik Lindqvist, Lemland
Anthonio Salminen, Mariehamn
Jörgen Strand, Jomala
Victoria Sundberg, Mariehamn
Wille Valve, Jomala
Karl-Erik Williams, Lemland
Clas Öfverström, MariehamnÅLANDS FRAMTID

Bengt Andersson, Lemland
Thomas Dahlgrén, Mariehamn
Brage Eklund, Eckerö
Anders Eriksson, Jomala,
Kurt Eriksson, Vårdö
Tom Forsbom, Mariehamn
Ann Gottberg, Mariehamn
Rolf Granlund, Mariehamn
Harry Jansson, Jomala
Magnus Jansson, Eckerö,
Birgitta Johansson, Mariehamn
Kristian Karlsson, Mariehamn
Lasse Karlsson, Mariehamn
Dick Klingberg, Jomala
Gunilla Sanders, Vårdö
Erik Schütten, Saltvik
Mia Schütten, Saltvik
Tomas Sundberg, Geta
Erik Sundblom, Mariehamn
Gunnar Sundblom, Lumparland,
Hans Åkerblom, Finström.


HUT-GRUPPEN
Dan Jansén, Jomala
Carola Sjöblom, Lumparland