DELA

Liberaler vill veta vad väljarna tycker

En kommunreform behövs.
Det är liberalerna eniga om.
Nu vill man ha med de andra partierna, och väljarna, i en diskussion om hur den reformen kan se ut.
Den 21 april bjuder liberalerna allmänheten till en partiledardebatt om kommunernas framtid.
Inom partiet har man under vårvintern diskuterat hur kommunerna kan samarbeta, om det finns områden där landskapet kan ta över ansvaret, eller om kommunsammanslagningar är vägen framåt.
Den interna debatten fortsätter på partiets vårmöte den 16 april. Sedan skall liberalerna vara redo att diskutera offentligt hur en kommunreform kunde se ut i praktiken.
Och då borde alla partier mötas och prata ihop sig, anser partiledaren och lantrådet Viveka Eriksson.
Därför bjuder hon in de andra partiledarna till en allmän diskussion i lagtingets auditorium den 21 april. Målet är att på sikt nå en bred överenskommelse för hur en kommunreform skulle kunna se ut.
Men liberalerna vill inte bara höra de andra partiernas åsikter. En framgångsrik reform förutsätter att folket ger sitt stöd. Därför vill partiet ha ”en bred diskussion kring olika alternativa lösningar” och man skall arrangera flera offentliga diskussioner.

Liberala krav
Ett av målen med reformen skulle vara att spara pengar.
Men liberalerna räknar upp mål som måste gå att förena med en sådan reform:
Kostnadseffektiv, god service oberoende av var i landskapet man bor.
Beslutsfattandet skall vara regionalt förankrat.
Samhällsservicen skall vara fortsatt decentraliserad.
Skärgårdens och randkommunernas service- och transportbehov måste tillgodoses.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax