DELA

Liberaler vill spara i landskapsbudget

2,9 miljoner euro.
Så mycket vill Liberalernas lagtingsgrupp spara i landskapsbudgeten nästa år.
Den enda liberala budgetmotion som enligt Tony Asumaa är direkt kostnadsdrivande går ut på att indexjustera landskapsandelarna till kommunerna för den kommunala basservicen.
Landskapsregeringen vill ta bort den lagstadgade indexjusteringen nästa år. Det handlar om en inbesparing på drygt 0,7 miljoner euro som kommunerna får betala, säger Tony Asumaa. Hälften av de åländska kommunerna har fattat beslut om skattehöjningar nästa år, eller överväger sådana.
Regeringens reformplaner för landskapets förvaltning skapar inget mervärde. Snarare tvärtom, tycker Liberalerna.
De föreslår en offensiv satsning för hela Ålands bästa – ett ekonomiskt råd med representanter för näringslivet, landskapet och intresseorganisationer som skulle träffas en gång per månad under lantrådets ledning.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom