DELA

Liberaler för stegvist skatteövertagande

Egen skattebehörighet är naturlig för en autonomi och lagtinget bör överta behörighet i egen takt och efter moget övervägande. Men först ska ålänningarna säga sitt.
Det slog Liberalerna fast vid torsdagens höstmöte.
Liberalerna förespråkar ett stegvis övertagande av beskattningsbehörigheten, i första hand inkomstskatt och mervärdesskatter. Övertagandet måste föregås av noggranna analyser av hur skatterna bäst kommer ålänningarna till godo och befolkningen bör i val ha givit sitt samtycke till övertagandet, skriver partiet i ett pressmeddelande.
Att en ny skattemyndighet kommer att kräva stora personella resurser inom den offentliga sektorn påpekades också, liksom att sjöfartens existensmöjligheter bör tryggas och möjligheten att landskapet själv står för sjöfartsstöden bör noggrant utredas.
Ett skatteövertagande är inte enbart en fråga mellan finska riksmyndigheter och Åland, menar Liberalerna. Även EU begränsar rörelsefriheten vad gäller skattefrågor.

Förslag
Två motioner hade inlämnats till mötet. Jomala lokalavdelning vill att partiet ska arbeta för att kollektivtrafikens rutter ska läggas så att de går via större bostadsområden så att de boende har möjlighet att åka kollektivt till arbetet.
Medlemmarna Folke Karlsson och Torsten Nordberg vill att partiet ska utarbeta ett regionalpolitiskt program med tyngdpunkt på näringsliv och trafik, så att ”gles- och skärgårdsområden på nytt blir framgångsrika producenter av varor och tjänster”.

Flera omval
Viveka Eriksson omvaldes som partiordförande, Mats Perämaa återvaldes som första viceordförande och Katrin Sjögren som andra viceordförande.
Till ordinarie medlemmar i styrelsen valdes Margaret Lundberg, Mikael Stjärnfelt, Inger Rosenberg-Mattsson, Stig Fellman, Kjell Berndtsson, Lukas Lundström, Saija Petäjä, Ulla-Karin Newton, Christian Pleijel, Gun Holmström, Gunvor von Hertzen, Tuula Mattsson, Stig Lindholm, Roger H. Eriksson, Tommy Sjöblom, Henrik Elomaa, Maud Johans och Göran Påvals.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax