DELA

Liberaler för stegvis skatteövertagande

Liberalernas medlemsmöte vill ha ett stegvis övertagande av hela beskattningen från riket.
– En sådan väg kan vara framkomlig i förhandlingarna med riket och de föreslagna beskattningsformerna kan upplevas mindre kontroversiella ur ett EU-perspektiv, skriver partiet i ett pressmeddelande.
Vid ett medlemsmöte nyligen diskuterades beskattningsbehörigheten och eventuella kompetensöverföringar. Deltagarna enades om några förslag som kommer att läggas fram för diskussion på styrelsemötet den 30 september.
I ett första skede skulle man arbeta för en revidering av klumpsumman.
– Sedan införs behörigheten för inkomstskatten och konsumtionsskatter på den så kallade B-listan i självstyrelselagen så att Åland kan överta behörigheten i egen takt, efter moget övervägande och efter att befolkningen i val givit klartecken.
Det tredje steget skulle vara ett fullständigt övertagande.

Redskap
Bedömningen, menar Liberalerna, är att konsumtionsbeskattningen – de indirekta skatterna – och inkomstskatterna är de redskap som bäst kunde användas för att premiera miljövänlig konsumtion, ge förutsättningar för näringsverksamhet samt trygga den sociala välfärden.
På Liberalernas höstmöte den 25 november kommer styrelsens förslag att presenteras.

ANNIKA KULLMAN