DELA

(Lib) vill också ha lagar om jordförvärv

Även liberalerna i landskapsregeringen avser föra upp jordförvärvsbestämmelserna på lagnivå så småningom.
Man tolkar stand still-principen till att den gäller lagstiftning och inte förordningar.
– Vi är inte emot att besluten ska tas i lagtinget, i förlängningen ska allt upp till lagnivå. säger kansliminister Roger Eriksson (Lib) med anledning av gårdagens artikel om jordförvärvsbestämmelserna i Nya Åland.
Det handlar alltså om oenigheten mellan Liberaler och Centern i frågan om jordförvärvsbestämmelserna.
Minister Eriksson betonar att den landskapsförordning för dessa bestämmelser listar undantagen från huvudregeln och kan ses som praxis för att bevilja jordförvärvsrätt. Den enda ändring som landskapsregeringen gjort i den listan är att ta bort bestämmelser om gränsen till vatten.
Det rubbar inte den så kallade stand still-principen och minister Eriksson påpekar också att liberalerna inte motsätter sig den principen.
– Men det beror på hur man ser det. De regler vi hade med oss in i EU kan vi inte göra strängare.
Frågan är om man kan mildra reglerna nu och sedan ta upp dem på samma nivå igen, men fortfarande inte strängare än vid EU-inträdet.
– Det vet ingen och vi diskuterade det mycket i jordförvärvskommittén.
Om själva lagen ska ändras träder stand still-principen in, men inte på förordningsnivå.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax