DELA

Lib talar för finska på dagis

De åländska liberalerna vill erbjuda bra språkundervisning för barn redan i tidig ålder – också på finska.
– Det är lättare ju mindre barnen är. Som vi ser det finns det inget hinder i lagstiftningen för till exempel språkbad på dagis.
Efter den senaste tidens språkpolitiska debatt i både lagtinget och i offentligheten har liberalerna dammat av de språkpolitiska riktlinjer som partiet slog fast redan i slutet av 1990-talet.
– Egentligen har vi inte ändrat någonting alls, bara lagt till lite, berättar partiordförande Viveka Eriksson som konstaterar att ”liberalerna har lagt sig i en konstruktiv mittenfåra” i debatten.
Det som lagts till är till exempel kravet på en språknämnd och på en konstitution där ett kapitel tar upp skyddet för det svenska språket.

Tidiga språkbad
Hon understryker att grunden för det språkpolitiska programmet är ett enspråkigt svenskt Åland – något som måste försvaras i alla sammanhang.
– Men kunskaper i andra språk blir allt viktigare, och det är vår skyldighet att ge ålänningarna möjlighet att konkurrera. Redan i ett tidigt skede bör barnen få en bra språkundervisning där man tar vara på glädjen hos väldigt små barn att lära sig nya språk – också finska. Riket är och kommer att vara en viktig marknad för ålänningarna.
Med andra ord: Liberalerna är inte främmande för att barnen ska få språkbada på dagis. Grundskolan bör följa upp det hela och erbjuda undervisning på individuell nivå, beroende på vars och ens utgångspunkt.
– I dag är Åland ett mångkulturellt samhälle med representanter för 75 olika nationaliteter som talar 30 olika språk. Barn med annat modersmål än svenska bör få stödundervisning i sitt eget språk i skolan.
Det är också viktigt att erbjuda alla inflyttare bra undervisning i svenska, påpekar liberalerna.

Åsub-utredning
För att få reda på om det finns någon faktabakgrund till påståendet att åländska ungdomar, som studerat i Sverige har svårt att få jobb på Åland eftersom de inte kan finska, vill liberalerna ha en utredning av Åsub.
– Arbetsmarknadens krav på språkkunskap måste beaktas. Det kan inte vi på Åland styra.
Liberalerna betecknar det som olyckligt att personer med finska som modersmål på Åland känner sig kränkta över den språkdebatt som förs.
Mats Perämaa hävdar att Ålands framtid och andra partier har en dold agenda när de piskar upp stämningarna mot finskan.
– De har konsekvent sökt en polarisering. De har sagt att vi och socialdemokraterna är profinska när det är de själva som har som huvudsyfte att Åland ska bli självständigt.
Något annat än förnuftsargument biter inte på självständighetspartiernas agenda, anser liberalerna.

Minoritetsskydd
De pekar på ytterligare en omständighet – att forskare på hög vetenskaplig nivå drar slutsatsen att omvärlden sätter press på Åland, ifall landskapet blir en självständig nation, att efterleva de konventioner som finns om minoritetsskydd. Då har svenskan inget särskilt skydd längre – tvärtom.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax