DELA

Lib-styrelse om åländskt skatteparadis

Ett skatteövertagande är inte enbart en fråga mellan finska riksmyndigheter och Åland, skriver Liberalernas partistyrelse i ett pressmeddelande.
– Både riksmyndigheter och andra länder kommer att ha synpunkter på ett övertagande av kapital- och samfundsskatter, instrumenten för ett eventuellt skatteparadis.
Liberalernas partistyrelse kommer att föreslå för partiets medlemsmöte i november att partiet ska arbeta för ett stegvist övertagande av skattebehörigheten. Egen skattebehörighet är naturlig för en autonomi och ett fullständigt övertagande av skattebehörigheten bör därför vara slutmålet, menar partistyrelsen.
– Styrelsen stöder tanken på en ramlag för Åland där skattebehörigheten införs på den så kallade B-listan i självstyrelselagen, så att Ålands lagting ges rätten att överta behörighet i egen takt och efter moget övervägande.
I första hand skulle behörigheten för inkomstskatt och konsumtionsskatter överföras.
– Övertagandet föregås av noggranna analyser av hur skatterna bäst kommer ålänningarna till godo och befolkningen bör i val ha givit sitt samtycke till övertagandet.

Stor personal krävs
Vid mötet påpekades att en ny skattemyndighet kommer att kräva stora personella resurser inom den offentliga sektorn.
Sjöfartens existensmöjligheter bör tryggas och möjligheten att ensam stå för sjöfartsstöden måste noggrant utredas, anser styrelsen.
– Näringslivet, arbetsmarknadens partner och övriga parter som berörs av ett övertagande bör involveras i skattediskussionerna.
Även EU begränsar rörelsefriheten vad gäller skattefrågor och Liberalerna tror att både riket och andra länder kommer att ha synpunkter på ett övertagande av kapital- och samfundsskatter.
Vid mötet konstaterades också att regeringen inlett arbetet med att revidera klumpsummesystemet och att frågan om klumpsumman diskuteras som en separat fråga oberoende av skattebehörigheten.

Vill ha momskontroll
Liberalerna anser att det är viktigt att momssänkningen tillfaller konsumenterna och partistyrelsen uppmanade sina landskapsregeringsledamöter att agera så att man inför en övervakning av momssänkningen på Åland. Man tycker att någon av landskapets myndigheter eller konsumentombudsmannen ska utföra kontrollen.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax