DELA

Lib: Lättare för företag få näringsrätt

Liberalerna på Åland vill se ett gemensamt system för all samhällsservice.
Dessutom ska det bli lättare för företag och personer utifrån att få näringsrätt och köpa strandtomt på Åland.
I dag sparkar Liberalerna igång sin valrörelse med en ”kickoff” på Föglö, och vad man ska fokusera på i valrörelsen berättades det om vid en presskonferens i går.
Liberalerna betonar gång på gång allt som är bra med Åland, men ser att det behövs nytänkande. Kansliminister Roger Eriksson tar upp fortsatta strukturändringar av samhällsservicen som ett exempel. Liberalerna vill se en omfattande samhällsreform där man skapar ett gemensamt system för all samhällsservice. På så vis hoppas man trygga både effektivitet och kvalitet.
– Vi måste bryta loss från de strukturer som finns och sätta individen i centrum, säger Roger Eriksson.
Genom att lätta upp regelverket kring närings- och jordförvärvsrätt vill Liberalerna öka inflödet av företag och människor. Företag ska inte längre behöva ha en ålänning i styrelsen för att få näringsrätt. Man ska inte heller behöva ansöka om näringsrätt, utan det ska räcka med ett anmälningsförfarande.

Skriva av studielån
Vad gäller jordförvärvsrätten tycker Liberalerna att det bör vara möjligt för även de utan hembygdsrätt att köpa strandtomt. Att trygga miljön och de åländska stränderna gör man bäst genom långsiktig planering.
– Vi vill göra en heltäckande planering av hela Åland där man kan planera in den här typen av tomter. I en sådan planering kan man föra in exempelvis strandskydd. Det är en viktig miljöfråga, säger Roger Eriksson.
Mats Perämaa berättar att Liberalerna också funderat på hur man kunde locka folk tillbaka till Åland efter utbildningen.
– Ett sätt är att göra det möjligt att i kommunalskatten skriva av de studieskulder som man samlat på sig, om man flyttar hem efter utbildningen.
I går lanserade Liberalerna sin nya hemsida med information om kandidaterna. Hemsidan finns även i en mobilversion.
Läs mer i papperstidningen!

Axel Kronholm