DELA

(Lib)-kritik mot hanteringen av Paf-pengarna

Liberalerna är skeptiska till att allt mer Paf-pengar går in i landskapsregeringens kassa och menar att det finns en dubbelmoral i att spelpengar hamnar där samtidigt som spelberoende ska regleras.
Samtidigt vill både landskapsregeringen och oppositionen få till stånd en modernisering av spellagstiftningslagen.
Landskapsregeringen får från och med nästa år 70 procent av Pafs vinst, medan 30 procent stannar kvar i Pafs kassa. Tidigare har landskapet och Paf delat lika på pengarna. Den nya uppdelningen betyder att landskapsregeringen nästa år får 35 miljoner från Paf, att jämföra med 20 miljoner i år.
– När landskapets kassa sinar, blir Paf-pengarna attraktiva, säger liberalernas partiordförande Katrin Sjögren.
Hennes parti kritiserar nu fördelningsgrunden och menar att det blir dubbelmoral när landskapsregeringens politiker pratar om vikten av att reglera spelberoendet samtidigt som en allt större del av landskapets finanser kommer från just spelandet. När 70 procent ska gå till landskapet ökar pressen på Pafs ledning att uppnå vinst, menar Katrin Sjögren och lagtingsledmöterna Mats Perämaa och Tony Asumaa. De pengar som kommer från Paf ska heller inte användas till lagstadgad verksamhet som barnomsorg och liknande, anser de.
– Landskapsregeringen närmar sig något som kan kallas för ett offentligt spelberoende. Samtidigt som de signalerar att vi ska ha ansvarsfullt spelande ska Paf öka vinsterna, säger Mats Perämaa.
De tre menar att Pafs medel kommer att öka och minska från år till år och att det därför inte är långsiktigt att använda de pengarna till basverksamheten.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén