DELA

Lib föreslår sammanslagning på servicenivå

Socialvård enligt samma modell som Ålands hälso- och sjukvård, alltså flytta ansvaret från kommunerna till en gemensam takorganisation.
Det är en idé som liberalerna presenterar, när de lyfter fram frågan om kommunal utveckling inför valet.
Efter Mise-chatten startar Liberalerna på Åland en kommunalchatt, där fokus ska ligga på hur de åländska kommunerna ska klara av att sköta invånarnas service.
– Vi kommer snart att ha ett medlemsmöte där vi planterar den här diskussionen, men vi vill även ha igång den allmänna debatten, säger liberalernas ordförande Viveka Eriksson och hänvisar till det kommunprogram som partiet godkände redan våren 2005.

Valfråga
Den sociala sektorns verksamhet lyfts av fram som ett speciellt komplext och problematiskt område av liberalerna.
Enligt partiprogrammet skulle specialområden, som barnskydd och missbrukarfrågor, bli gemensamt för hela Åland enligt den modell som primär- och sjukvårdens ÅHS fungerar i dag. ”Ålands social- och omsorgsförbund” kallas takorganisationen i programmet.
– Vi tror dessa frågor blir viktiga inför nästa val. Jag har redan fått påstötar från medlemmar gällande de här frågorna och till och med redan mottagit skriftliga förslag på upplägg, säger Viveka Eriksson.
I dagsläget samarbetar kommunerna inom flera område, bland annat genom kommunförbund eller genom att köpa tjänster.
– Det finns problem med alla modeller, men vi står vid ett vägskäl nu. Något måste göra, säger Katrin Sjögren.

Ej färre kommuner
Och det är samarbete på olika serviceområden, inte geografiska sammanslagningar av kommuner, som partiledningen vill sätta fokus på i diskussion.
– Angående antalet kommuner kan det finnas tre olika åsikter redan bland oss tre i presidiet, säger Viveka Eriksson, och får medhåll av Katrin Sjögren och Mats Perämaa.
– Men det blir nog förändringar i framtiden, säger Viveka Eriksson.

Kontroversiellt
– Det är väldigt politiskt kontroversiellt att ta till piska och lagstiftning, till exempel gällande kommuners storlek. I stället bör man använda ekonomiska morötter för att locka till samarbete, säger Katrin Sjögren.
Enligt liberalerna skulle ökat samarbete inte bara löna sig ekonomiskt utan även leda till ökad kvalité och kompetens samt bättre skydd av integriteten.
– Vi måste komma ifrån det som sker nu i små kommuner, att man vet precis vilken person som kostar när man läser budgeten, säger Viveka Eriksson.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax