DELA

Lex Carita stötte på motstånd

Landskapsregeringen var inte i fredags mogen att ändra jordförvärvsförordningen så att personer utan hembygdsrätt ska kunna köpa strandtomt på planerat område.
Ärendet bordlades och tas upp senare den här veckan.
Det handlar om en ändring i paragraf 4 i landskapsförordningen om jordförvärv. Som förordningen nu är formulerad får inte fast bosatta som saknar hembygdsrätt köpa mark som gränsar till strand trots att marken finns på planerat område.

”Lex Carita”
Ändringsförslaget – som troligen skickas ut på remiss till kommunerna senare den här veckan – går ut på att det ska vara möjligt att i ett sådant fall förvärva en strandtomt. Det på senare tid tydligaste exemplet på en sådan situation är makarna Carita och Robin Weiss köp av en bostadstomt med strand på planerat område på Granö i Lemland. Den rättsliga processen är ännu inte avgjord. (ao)