DELA

Letar självlysande alger vid Föglö

I går anlände forskningsfartyget Aranda utanför Föglö.
I natt har algforskarna ombord undersökt självlysande alger som är relativt vanliga i vikarna och sunden vid Föglö.
Stefan Simis, som är ledare för de optiska undersökningarna, berättar att Aranda kryssat runt Östersjön sedan den 21 juli. I morgon skall fartyget vara tillbaka i Helsingfors.
Syftet med forskningsresan har varit att kartlägga och utveckla nya metoder för observering av blågröna alger i Östersjön. Resan gick ner mot Polen och Tyskland och på vägen hem vill forskarna besöka Föglö
– Vi tar inte i land men skall undersöka förekomsten av självlysande alger i vikarna och sunden här. Vi vet att de är mycket vanliga runt Föglö.
Nya Åland har tidigare berättat om algerna som på sensommaren kan ge upphov till fantastiska ljusspel. Men normalt är algerna (som tillhör släktet Alexandrium) alldeles för ljussvaga för att man skall notera dem med blotta ögat, förklarar Stefan Simis.
En annan intressant sak med de självlysande algerna är att de kan producera gift som till och med kan skada människor, även om sådana effekter inte observerats i våra vatten.
– Vi är väldigt intresserade av att höra av ålänningar som observerat självlysande alger, framhåller Stefan Simis.
Det enklaste sättet att berätta om sina iakttagelser är att gå in på www.itameriportaali.fi. Webbsidan talar svenska och det är lätt att klicka sig fram till fliken ”Lämna en algobservationsanmälan”.

Flera orsaker
Gällande algerna på Föglö har det funnits misstankar om att fiskodlingarna i kommunen är en bov i dramat. Men Stefan Simis är inte övertygad om den saken.
– Jag skulle inte enbart beskylla på fiskodlingen för den här algblomningen. Algblomningar har förekommit länge och i många fall handlar det om naturliga fenomen. Östersjön är väldigt sårbar på grund av att den är så isolerad från den öppna oceanen. All mänsklig aktivitet som frisätter mer näringsämnen i havet påverkar algerna men man kan inte peka ut någon specifik mänsklig aktivitet
Hittills har algblomningen varit rätt liten i norra Östersjön och vattnen kring Åland. Men en omfattande algblomning senare på högsommaren kan ändå inte uteslutas
– Nej, räkna inte med det. En storm kan till exempel riva upp näringsämnen och då kan algblomningen ta fart, säger Stefan Simis.

Fredrik Sonck

fredrik.sonck@nyan.ax