DELA

Lesbiska par får barnhjälp

Gun-Mari Lindholm (Ob) fick allmänt stöd bland lagtingsledamöterna när frågan om fertilitetsvård för lesbiska par kom upp under budgetdebatten.
Gun-Mari Lindholm driver frågan om lesbiska pars och ensamstående kvinnors rätt att få hjälp med att bli gravida med hjälp av skattemedel via ÅHS. Nu finns inte den rätten, trots att lagen om assisterad befruktning kom redan för ett par år sedan.
Konservativa krafter i riksdagen ville ha inskrivet i lagen att den inte skulle gälla lesbiska par och ensamstående, men de röstades ner.
På en enkel fråga i lagtinget svarade ansvariga ministern att ÅHS-styrelsen kan avgöra frågan. Säger styrelsen ja så är det fritt fram för alla att få tillgång till fertilitetsvård.
Gun-Mari Lindholm berättar att hon blivit kontaktad av kvinnor som skulle ha behövt behandlingen men som nekats.
– Jag upplever det som orättvist att inte alla får samma möjlighet. Heterosexuella par får fertilitetsbehandlingen via ÅHS men kvinnor som lever i par eller ensamma måste söka sig till privat vård och betala för den.
Hon ser det som diskriminering – hälso- och sjukvårdslagen säger att alla ska få vård, och grundlagen stadgar att alla människor ska ha samma rättigheter oberoende av kön, religion eller sexuell läggning.
– För mig är det väldigt enkelt.
I lagtinget fick hon löfte av Camilla Gunell (S) och Ulla-Britt Dahl (Lib) som lovade stöda henne i ÅHS-styrelsen.
Nya Åland har pratat också med de andra i styrelsen Roger Jansson (FS) säger ja till fertilitetsvård på lika villkor för alla. Det gör också Torbjörn Björkman (Lib), ordförande i ÅHS-styrelsen.
Nya Åland har sänt frågan också till Gun Carlson och Jan Salmén som sitter i ÅHS-styrelsen för Centern. Gun Carlson meddelar att hon ger sitt svar på styrelsemötet. Jan Salmén har inte svarat.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre