DELA

Lemströms kanal öppnas den 7 maj

Landskapsregeringen har beslutat att Lemströms kanal och svängbro öppnas för sjötrafik lördagen den 7 maj kl 9.00.

Bron öppnas vid behov för sjötrafik varje hel timme och hålls öppen i ca 10 minuter. Vid behov öppnas bron också cirka 10 minuter före stängningstiden på kvällen.

Öppethållningstiderna, dagligen, är följande:
7 – 27.5 kl 9.00 – 17.00
28.5 – 10.6 kl 9.00 – 19.00
11.6 – 21.8 kl 8.00 – 22.00
22.8 – 18.9 kl 9.00 – 17.00
Broöppning kan även beställas på förhand av broskötaren, tel 33 731, men bara inom ramen för den dagliga öppethållningstiden.