DELA

Lemland kräver bidrag för Järsöbussen

LEMLAND. Kommunen vill ha busstrafik ändå till Langnäs hamn i Järsö och kilometerbidrag från landskapet för busstrafiken ut till Järsö.
Busstrafiken mellan Mariehamn och Järsö körs av Röde Orm och bekostas av Lemlands kommun och Södra Ålands högstadiedistrikt. Landskapsregeringen sade nej till bidrag för busstrafiken eftersom man konstaterade att en bråkdel av dem som åkte var vuxna, resten var skolskjuts. Därför är det skolornas ansvar att bekosta trafiken.
Men nu har kommunstyrelsen sänt en skrivelse till landskapsregeringen där man kräver att det bussbolag som kör rutten Mariehamn-Järsö-Mariehamn ska ha rätt till landskapsbidrag per kilometer på samma sätt som annan busstrafik på Åland.
– Nuvarande sätt att utdela bidrag snedvrider samhällsservicen regionalt, speciellt med beaktande av befolkningstillväxten i Järsö-Nåtö, skriver kommunstyrelsen.
Som Nya Åland berättade i juli är det svårt att få trafiken lönsam på den linjen.
Dessutom vill kommunstyrelsen att samtliga bussturer ut till Järsö ska gå ända till Langnäs hamn. Motiveringen är att det finns ett behöv för skolbarnen och för trafiken till landskapets förbindelsebåt Askö som trafikerar Askö och Gåsö.
Kommunen stöder också Södra Ålands högstadiedistrikts ansökan om att färjturen från Långnäs i Lumparland ska senareläggas några minuter så att bussen först hinner köra till Svinö färjfäste för att lämna av skolbarn.

Nina Smeds