DELA

Lemland Björkö utan förbindelsebåt

De få boende på Björkö i Lemland har varit utan förbindelsebåt sedan sista maj.
Ägaren till den privata bryggan där m/s Gåsö angjort har sagt upp samarbetet.
På Björkö i Lemland finns det en par fast boende personer och flera med stugor och de har servats av förbindelsebåten m/s Gåsö. Men sedan den sista maj är det slut på det.
– Ägaren till den brygga där m/s Gåsö angjort vill inte att båten går dit längre, säger landskapets sjötrafikenhet Bo Karlsson.
Det finns inget annat ställe som är lämpligt för båten att angöra.
Att m/s Gåsö skulle upphöra med sin trafik finns i budgeten, men trafiken har ändå fortsatt.
Hur klarar sig de boende nu då?
– Med egna båtar.
Nu över sommaren är det inga problem att ta sig mellan Järsö och Björkö, men Bo Karlsson säger att det blir svårare till hösten.Trafikavdelningen ska nu arbeta fram en lösning för hösten och Karlsson tror inte att man bygger en egen brygga för m/s Gåsö utan transporten sker på något annat sätt. M/s Gåsö går för djupt för att den ska kunna lägga till var som helst.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax