DELA

Lekredskap tas bort av säkerhetsskäl

Viss lekutrustning i stadens parker har dömts ut för att de inte uppfyller dagens krav på säkerhet.
Målet nu är inte bara att ersätta så många av redskapen som möjligt utan också att försöka förhindra att lekplatser måste stängas på grund av inbesparingskraven.
I infrastruktursektorns första offentliga budgetförslag föreslås att lekplatserna i Mariehamn minskas från dagens 26 till 23-24 för att finansiera en ny lekplats i Horelliområdet. Då olika lekredskap nyligen började försvinna från bland annat lekparken på Klinten och den i fiskekvarteret i Västernäs undrade upprörda föräldrar om budgetförslaget redan håller på att verkställas.
Svaret är nej.
All lekutrustning i staden har, efter krav från Åmhm, genomgått en lagstadgad granskning och den fastländska firma som har utfört jobbet har dömt ut säkerheten för vissa av dem. Det är de redskapen som nu har avlägsnats.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen