DELA

Lekparker får bakläxa av ÅMHM

Lekparkerna i Gottby och Kyrkoby får bakläxa av Ålands miljö-och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Lekparkerna uppvisar stora brister i säkerhet, bland annat otillräckliga staket och en trasig vippgunga.
Nu kräver ÅMHM att bristerna, som även påpekats under tidigare inspektioner, ska åtgärdas före årsskiftet.
ÅMHM genomförde i september stickprovsundersökningar i sju av Ålands lekparker där Folkhälsan eller kommunen erbjuder övervakad lekverksamhet på dagtid.
I två av lekparkerna fann ÅMHM åtskilliga brister i säkerheten. Den vanligaste bristen på lekområdena var att stötdämpande material saknades inom lekanordningarnas fallområden.
Lekplatsen vid Gottby daghem i Jomala fick bakläxa på fem punkter. Bland annat uppmanas kommunen åtgärda det staket som omgärdar lekplatsen då det i nuläget inte förhindrar barn att ta sig ut och lämna området.
Kyrkoby lekpark i Jomala måste bland annat åtgärda en gungställning där undersidan av däcksitsarna är placerade för nära marken. ÅMHM påpekar i sitt beslut att barnen kan fastna med benen och därmed falla kraftigt framåt.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson