DELA

Leaderstödet blir inte högre

LAGTINGET. Nivån på Leaderstödet står fast. Det är reglerat i LBU-programmet som både landskapsregeringen och EU godkänt, säger näringsminister Jan-Erik Mattsson (C).
Varför betalas högst 20 procent av kostnaderna för Leaderprojekt på Åland? Det undrade Carina Aaltonen (S) i lagtinget i onsdags.
– Landskapsregeringen har tidigare utlovat 50 procent, så mycket betalas också till projekt i både Finland och Sverige, menar Aaltonen.
Landsbygdsutvecklingsprogrammet reglerar stödets storlek, säger Jan-Erik Mattsson. Högst 50 procent beviljas för projekt som inte utgör investeringar i en anläggning.
– Som ungdomsprojekt, olika kulturprojekt eller projekt som syftar till att utveckla regional service.
Ett investeringsstöd i en anläggning kan dock vara högst 30 procent i skärgårdskommunerna, 20 procent i landsbygdskommunerna och 10 procent i Mariehamn.
– Inget har lovat något annat än det som står i LBU-programmet.
Ministern säger också att det inte finns några Leader-investeringsstöd till fasta anläggningar i riket som är högre än 20 procent.

Fastställda principer
Socialdemokraterna satt med i den regering som var med och sjösatte LBU-programmet, säger Jan-Erik Mattsson.
– Hur skulle landskapsregeringen kunna bryta mot de av landskapsregeringen och EU-kommissionen fastställda principerna?
Om ett misstag gjorts måste man gå tillbaka till Bryssel och göra en programändring, tycker Aaltonen. Enligt henne finns det 10 färdiga projekt och ytterligare 30 idéer är på gång.
– Krossa inte det här engagemanget. Stöd och uppmuntra kreativiteten istället.
Leader ska främja landsbygdsutveckling och bygger på lokal samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. EU-programmet infördes nyligen på Åland. Programperioden går ut 2013.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax