DELA

Leader vill ompröva PAF-regler

Leader Åland vill att landskapsregeringen ska ompröva Paf-reglerna så att de sista av föreningens projekt kan förverkligas och de 100.000 euro som finns kvar att fördela kan komma den åländska landsbygden till godo.
– Jag har inte hunnit se på ärendet ännu men diskuterat med Leader och vet att det handlar om investeringar i kulturell verksamhet, till exempel renovering av hembygdsgården Seffersgården på Vårdö och det är problemet, säger budgetberederare Annelie Karlberg på finansavdelningen.
Leader Ålands verksamhetsledare Charlotta Solax förklarar hur det hänger ihop.
– Av delfinansieringen till Leaderprojekten kommer 55 procent från EU och för att dessa ska kunna användas måste det till offentlig nationell finanisering om 45 procent. Landskapet Åland har belastat två moment i budgeten med den nationella finansieringen; näringsavdelningen, alltså landsbygdsutvecklingspengar, samt Paf-medel. Nu sägs att pengarna som budgeterats på näringsavdelningen för detta är slut och Paf:s kriterier sammanfaller inte med Leaderbidragens kriterier. Paf-medel kan således enbart användas till vissa typer av Leaderprojekt.
Enligt ett principbeslut som landskapsregeringen tog i februari i fjol ska Paf-medel inte användas till kulturell verksamhet.
– Vi vill att man undantar Leaderprojekt från den här principen. Vi kan inte vara beroende av Paf-beslut, då kan våra projekt lika gärna söka Paf-pengar direkt.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist