DELA

Leader ska bli snabbare

Nu skall det bli fart på Leader. Ny verksamhetsledare, en projektanställd, snabbare ansökningsprocess och återuppbyggandet av Leader som varumärke.
– Vi har lärt oss hur byråkratin kan påskyndas. Nu skall det ge resultat, säger nya verksamhetsledare Charlotta Solax.
Leader har fått rykte om sig att vara byråkratiskt krånglig.
– Nu skall vi lyfta byråkratin från projektägarna. De är inte vana vid så mycket pappersarbete och skall inte heller behöva bli det, säger Charlotta Solax.
Leader beviljar stöd, men landskapet skall undersöka lagligheten på varje beviljat projekt. Det är i den processen som många ansökningar försenats.
– Den processen skall förkortas, säger ordförande Folke Engblom.
Numera får Leader handha projektansökningar som rör fisk- och vattenkvaliteten på Åland. Programmet kallas KAG.
– Vi får inte ge bidrag åt projekt som är direkt kommersiella. Däremot kan vi till exempel stöda utbildning av fiskeguider.
Utvecklingen av handikappvänliga fiskeplatser är en annan idé Leader hoppas förverkligas.
KAG kan ge projektbidrag upp till 90 procent av budgeten. De vanliga Leaderprojekten kan få 50 procent.
– Med KAG hoppas vi fånga upp de som inte annars kan få stöd via landskapet, säger Charlotta Solax.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson