DELA

Lättare få p-medelsråd för elever

Preventivmedelsrådgivningen ska bli mer lättillgänglig för elever på gymnasialstadiet.
Det säger ÅHS klinikchef Birgitta Hermans om planerna för gemensam skolhälsa går i lås vid årsskiftet.
De gamla planerna på att samla gymnasieskolornas psykologer, kuratorer och hälsovårdare under ett tak – i det gamla vårdinstitutshuset på Neptunigatan – är tänkt att bli verklighet till årsskiftet, berättar Birgitta Hermans, klinikchef vid ÅHS.
Preventivmedelsrådgivningen för personer under 25 år ligger i dag i Nordeahuset i Mariehamn. Möjligheten att snabbt få en tid bokad har varit begränsad, då tjänsten var bemannad på deltid i höstas.
Samlas skolhälsan i en lokal kan rådgivningen effektiviseras.
– Målsättningen är att preventivmedelsrådgivningen ska finnas där en dag i veckan, det ingår i planerna. Behovet finns, säger Birgitta Hermans.


Underbemannat
Birgitta Hermans menar att ingen ska ha behövt stå i kö någon längre tid. Däremot har ÅHS avdelning för cellprovtagning, så kallade papa-prov som ges till kvinnor första gången när de fyller 25 och sedan vart femte år, varit underbemannad under våren.
Orsaken är att ansvarig sköterska är sjukskriven. En person vikarierar för tjänsten men arbetar endast deltid 30 timmar i veckan.
– Vi haltar lite och vi skulle behöva mer resurser. Men vi räknar med att ta in två personer under hösten.
– Alla som blir kallade ska hinna få sin behandling innan året är slut, tillägger Birgitta Hermans.

CECILIA LINDVALL

cecilia.lindvall@nyan.ax