DELA

Lättare att rädda liv med nya regler

Nu är det enklare än någonsin att rädda liv.
Ingen mun mot mun-metod är längre nödvändig om någon drabbas av hjärtstopp, enligt nya svenska riktlinjer som också börjat tillämpas på Åland.
Det räcker med hjärtmassage – men den måste göras direkt om personen ska överleva.
– Det är klart att det kan verka avskräckande med mun mot mun-metod mot någon man inte känner, kanske har den drabbade dessutom kräkningar i munnen. Vi hoppas att det här gör att tröskeln till att starta första hjälp-insatser blir lägre, säger Anne-Marie Sporre, sjuksköterska på akuten vid ÅHS.

Hjärtsäkrare
Anne-Marie Sporre har tillsammans med Sussi Sjövall fungerat som instruktörer för sjukhuspersonalens hjärt- och lungräddningsutbildning. De nya riktlinjerna, som nu används av alla distrikt i Sverige, finns på tre nivåer. Den första nivån är den som vem som helst kan lära sig, den andra och tredje är för mer avancerad hjälpinsats och används av medicinskt utbildade.
Efter dryga två år är nu hela ÅHS hjärtsäkert.
– Inom ÅHS har det utbildats 1000 personer i de nya riktlinjerna, nu kan alla i vår organisation göra hjärt- och lungräddning, från vaktmästare till överläkare, berättar Sjövall och Sporre som gärna skulle se att liknande utbildningar också hölls för allmänheten på Åland.

Ambulans räcker inte
Att ringa efter ambulans räcker nämligen inte om en person har drabbats av hjärtstopp. Både Sporre och Sjövall betonar att man inte behöver vara rädd att göra fel. Eller att man endast kan göra en sak fel – och det är att inte sätta igång med hjärtmassagen så snabbt som möjligt. Om man ringer efter ambulans och väntar i tjugo minuter utan att göra hjärtmassage är det troligtvis för sent, vet Sporre och Sjövall av sin mångåriga erfarenhet.
Och nu är det alltså enklare än någonsin. Enligt undersökningar gjorda av bland annat ambulanspersonal i Stockholm har man kommit fram till att prognosen till överlevnad till och med ökat en aning i fall där man skippat inblåsning och bara fokuserat på hjärtmassagen. Framför allt ökar det chansen att lekmän ska våga sig på räddningen.
– Det är hjärnan och hjärtat man vill rädda, och de behöver syre.
Läs mer i papperstidningen!

Sara Othman