DELA

Lastfartyg kolliderade söder om Lågskär

Två utländska fraktfartyg kolliderade ute på öppet hav söder om Lågskär tidigt i morse. Inga personer skadades och fartygen har redan fått lov att fortsätta sin färd.
Det var vid 6.30-tiden i morse som Sjöbevakningens övervakningscentral i Mariehamn observerade kollisionen mellan två utländska fraktfartyg på Ålands hav, söder om Lågskär. Kollisionen inträffade på öppet hav när fraktfartygen närmade sig varandra från varsitt håll. Orsaken till kollisionen är ännu oklar.
– Det var nog något slags missförstånd, säger Peter Sandvik vid Sjöräddningscentralen i Mariehamn.
När larmet gick sände Sjöräddningscentralen i Åbo omedelbart en räddningshelikopter, sjöbevakningens bevakningsfartyg Uisko samt en patrullbåt från sjöbevakningsstationen i Mariehamn. Även den svenska kustbevakningen sände en räddningshelikopter och två ytenheter till olycksplatsen. Räddningsarbetet leddes från Åbo.

Ingen skadad
Båda fartygen hade åttamannabesättningar, men ingen besättningsmän skadades vid kollisionen. Fartygen fick skador, men var inte i behov av assistans för fortsätt färd.
Fartygen ankrade vid Marhällan och blev under morgonen inspekterades av Sjöfartsinspektionen. Strax före elva på förmiddagen fick de fortsätta sin färd.
Det ena fartygen svarade inte på radioanrop efter olyckshändelsen och då bedömde man till en början från sjöräddningscentralen att det var ett nödläge.
Sjöfartsinspektionen och Västra Finlands Sjöbevakningssektion har påbörjat en utredning av händelsen. (ns)