DELA

Läsare efterlyser tips och råd om alternativ till våld mot barn

Vad ska man göra som förälder när barnen trilskas och inte gör som man vill? Ge oss tips!
Det tyckte många som deltog i den livliga nätdebatten om barnaga i Nya Åland nyligen.
Upprinnelsen till debatten fanns i en dom som avkunnades i tingsrätten. En pappa dömdes till dagsböter för lindrig misshandel när han i samband med ett bråk om teven dunkat sonens huvud i en fåtölj.
Debatten som följde var saklig och konstruktiv och visade att det finns ett uppdämt behov av att diskutera frågeställningen främst ur två perspektiv:
Var går gränsen för barnaga som är förbjuden enligt lag?
Vad ska man göra i stället när barn inte lyder föräldrarna?


Tydlig gräns
Nya Åland har talat med Olav Lönnbäck som föreläser i skolor och på daghem om hur vuxna kan uppmuntra och bekräfta barn utan att använda våld. På tisdag kommer han, som själv är fyrabarnspappa, till Folkhälsans allaktivitetshus i Mariehamn för att tala på Rädda barnens höstmöte.
Barnaga är allt som orsakar barnet smärta – luggningar, smisk på baken eller fingrarna, nyp i öronen, hårda grepp eller att barnet skakas, för att inte tala om ännu hårdare fysisk misshandel.
– Man kan ta i sitt barn för att få det att se en i ögonen och lyssna på vad man säger, och man måste fysiskt hålla isär barn som hamnat i slagsmål med varann. Men där går gränsen, säger han.
Det finns ingen förälder som gjort och gör allting rätt. Men ingen har rätt att utöva våld mot barn – det är grundbulten. Överskrid aldrig den gränsen.
Det första rådet är: Låt dig inte provoceras. Förklara vad du menar och vill, försök få barnet att förstå dina synpunkter.
Det andra rådet är, om du ändå blir provocerad: Välj dina strider – du kan inte vinna alla.
Det tredje rådet är, om du själv märker att du bråkar på samma sätt som barnet: Sänk dig inte till barnets bråknivå. Tänk på att du har många års försprång när det handlar om livserfarenhet och agera som den vuxna du är.
Det fjärde rådet är: Erkänn för dig själv och barnet att du inte klarar av mera och gå ut. Säg att samtalet fortsätter när båda har lugnat ner sig.
Det femte rådet är: Säg förlåt. Förlåt, jag gjorde fel, jag sa fel saker och jag ångrar det.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre