DELA

Larmsignaler testas över hela Åland idag

I dag den 7 juni klockan 13.00 ska alla kommuner prova sina ljudsignaler som används i nödsituationer. Det är samrådsdelegationen för beredskapsärenden som vill testa hur det fungerar när befolkningen ska varnas.

Avsikten är att signalerna ska sändas samtidigt i hela landskapet och att Ålands Radio samtidigt informerar om de olika signalerna. Därför ska också den som startar signalerna följa radions sändning.
Först sänds den allmänna farosignalen som är en stigande sekvens i sju sekunder och en sjunkande i sju sekunder. Sammanlagt sänds detta i 60 sekunder. Sedan testas fara översignalen som vanligtvis används som brandalarmsignal. Den ljuder i en jämn ton i 60 sekunder.
Det som delegationen påpekar är att kommunerna ska ge akt på hörbarheten.

Nina Smeds