DELA

Lärarförhandlingar ledde till resultat

Läraravtalen skall göras om i samband med det nya gymnasiesystemet som träder i kraft på Åland i höst.
I går enades man ett förslag som är hemligt tills det har fått grönt ljus av samtliga inblandade.
Landskapsregeringen och lärarnas fack Akava har förhandlat om hur löner och arbetstider skall se ut i de nya avtalen.
– Det är svårt att få ihop ett gemensamt avtal eftersom skolorna i dag har olika avtal och olika arbetstidssystem, säger Maria Hagman som är Akavas förhandlare.
Det förslag man kom fram till i går skall nu till Ålands lärarförening och, beroende på vad föreningen säger, också godkännas av Akavas styrelse.
– Jag hoppas att vi kan ha ett nytt avtal inom februari så att man hinner få allting klart till hösten. Får vi inte det måste vi följa de avtal som gäller nu.
Man strävar till att ingen ska få sämre lön. I dagsläget har lärarna olika löner och olika undervisningsskyldighet. Undervisningsskyldigheten kan variera mellan 15 och 22 timmar i veckan beroende på ämne.
Nu har man försökt hitta en medelnivå men ändå beaktat att olika ämnens förberedelser tar olika lång tid.
I samband med att den nya gymnasieskolan startar ska också arbetstiden ändras. Nu har alla landskapets skolor utom Vårdinstitutet ett system som baserar sig på undervisningsskyldighet.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds/Titte Törnroth-Sarkkinen