DELA

Lärarförbund rasar över permitteringar

Brott mot grundlagen och barnens rättigheter och en medvetens sänkning av kvaliteten på undervisningen. Det anklagar Finlands svenska lärarförbund (FSF) Ålands landskapsregering för.
I ett pressmeddelande uppmanar FSF landskapet att återta lärarnas permitteringsvarsel. I annat fall kan FSF vidta rättsliga åtgärder.
Nu blandar sig Finlands svenska lärarförbund (FSF) i landskapets permitteringar. I ett brev till Ålands landskapsregering daterat den 21 maj skriver man att om landskapet inte återtar permitteringsvarslet överväger förbundet att vidta rättsliga åtgärder.
Enligt förbundet bryter landskapet mot tjänstekollektivavtalet där det står att lärarpermitteringar ska ske på ett sätt som påverkar verksamheten så litet som möjligt.
Utbildningsminister Britt Lundberg (C) hade i går på eftermiddagen ännu inte hunnit ta del av lärarförbundets skrivelse. Hon påminner om att lagtinget har slagit fast att löneinbesparingar skall göras motsvarande två veckors lön.
– Vi skall verkställa utgående från de ramar vi har fått. Inbesparingarna gäller alla anställda. Det skulle knappast ses som god personalpolitik att behandla grupper olika – att låta någon yrkesgrupp klara sig undan inbesparingarna.
Läs mer i papperstidningen.

NINA SMEDS