DELA

Lärarbostäder åter till stadsstyrelsen

Den politiska striden om försäljningen av lärarbostäderna i Strandnäs fortsätter. Med stöd av en paragraf i kommunallagen har Petri Carlson (M) lyft ärendet till stadsstyrelsen.
För bara någon vecka sedan beslöt infrastrukturnämnden att lärarbostäderna inte skulle säljas. Men Petri Carlsson, ordförande i stadsstyrelsen, föreslog inför torsdagens sammanträde att stadsstyrelsen ska överta frågan om försäljning.
Hans förslag understöddes av Erica Scott (ÅF), Nina Lindfors (M), Folke Sjölund (Lib) och Katrin Sjögren (Lib). Socialdemokraterna Sara Kemetter och Karl-Johan Fogelström röstade mot Petri Carlssons förslag och Erica Sjöström (C) avstod från att rösta.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman