DELA

Lappo skola stängs nästa höst

BRÄNDÖ. De skolbarn som började Lappo skola nu i höst går sitt sista år. Nästa höst stänger skolan ner och barnen pendlar istället till Brändö.
Det krävdes omröstning i fullmäktige i går kväll innan beslutet togs.
Brändös kommunstyrelse var enig i sitt beslut i mitten på augusti och röstade för en nedläggning av Lappo skola. I går kväll togs ärendet upp i kommunfullmäktige där man hade två förslag att ta ställning tills. Dels att följa styrelsens linje med ett tillägg som bland annat sa att en följeslagare ska finnas med på skolvägen för barn i årskurserna 1–3, att alla har en likvärdig skolgång och att den ekonomiska satsningen är lika stor oberoende av boningsort.
– I mån av möjlighet ska man kunna säkerställa skolgången och se till att skolvägen är säker, säger ordförande Mathias Eriksson.
Motförslaget lyftes upp av Olof Holmberg som bland annat ville att en utredning om de ekonomiska konsekvenserna vid en nedläggning först ska göras samt en analys i vad forskare Sami Tantarimäki kommit fram till i sin utredning om vad en stängd skola sparar.

Vann med en
För en nedläggning, med ovan nämnda tillägg, röstade Emelie Bergendahl, Kaj Knuts, Lena Lindholm, Thomas Sjöman, Tommy Öström och Michael Eriksson. För Olof Holmbergs förslag röstade utöver han själv också Tiina Eriksson, Josephine Thörnroos, Jonny Karlström, Aila Nyman.
Därmed stänger Lappo skola från och med nästa höst.
– Det är bra att vi kommit vidare i processen som ju pågått i så lång tid. Det är bra att alla vet vad som gäller nu, säger Eriksson.
Den lärare som berörs av stängningen går i pension och den anställda kocken är visstidsanställd.
– För byggnaden finns planer på att hyra ut delar till utomstående, säger Mathias Eriksson.

malin.tillstrom@nyan.ax